تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - مطالب هیات شطرنج قم
هیأت شطرنج استان قم
سه شنبه 11 آذر 1393

چاپ کتاب قلعه آموزش شطرنج (1)

سه شنبه 11 آذر 1393

نوع مطلب :
نویسنده :هیات شطرنج قم

qomchess