تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - شروع مسابقات شطرنج جام سیمرغ (بزرگداشت سی امین سالگرد انقلاب)
هیأت شطرنج استان قم
یکشنبه 13 بهمن 1387

شروع مسابقات شطرنج جام سیمرغ (بزرگداشت سی امین سالگرد انقلاب)

یکشنبه 13 بهمن 1387

نوع مطلب :

مسابقات شطرنج جام سیمرغ با حضور 20 نفر از بازیکنان برتر استان قم در روز شنبه 12 بهمن ماه 1387 آغاز شد.

نتایج دور اول:

میز

سفید

امتیاز

نتیجه

امتیاز

سیاه

1 Moradi Mostafa 0 1  -  0 0 Shariati Hamidreza
2 Arman M. Reza 0 0  -  1 0 Panangdel M. Taqi
3 Ebrahimian Javad 0 1  -  0 0 Rostami Rouhollah
4 Haftani Qasem 0 1  -  0 0 Allahverdi Vahid
5 Armineh Mohammad 0 +  -  - 0 Nikbakht M. Hassan
6 Mohebbi Alireza 0 1  -  0 0 Bigdeli Mahdi
7 Shariat Saeid 0 1  -  0 0 MollaAhmadi Kazem
8 Zaree Ali 0 0  -  1 0 Mahdizadeh Mahdi
9 Chavoshi S. Saeid 0 1  -  0 0 Zareei Ali
10 Zaree Erfan 0 1  -  0 0 Mowlavi Mohammad