تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - قهرمانی پیشکسوتان کشور
هیأت شطرنج استان قم
جمعه 31 اردیبهشت 1389