تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - رده بندی دور ششم مسابقات جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
جمعه 18 بهمن 1387

رده بندی دور ششم مسابقات جام سیمرغ

جمعه 18 بهمن 1387

نوع مطلب :

رتبه

نام

امتیاز

BH.

BH.

BHs

1

Moradi Mostafa

6

14

19

127½

2

Ebrahimian Javad

5

14½

20½

123½

3

Armineh Mohammad

4

15

21

117

4

Mahdizadeh Mahdi

4

14½

20½

116½

5

Palangdel M. Taqi

4

13½

18½

118½

6

Mohebbi Alireza

12½

18½

117½

7

Chavoshi S. Saeid

11

15

108½

8

Shariati Hamidreza

3

13½

19½

109

9

Bigdeli Mahdi

3

12½

16½

108

10

Shariat Saeid

3

12

18

100½

11

Rostami Rouhollah

3

11

16

98½

12

Mowlavi Mohammad

3

12½

88½

13

Zaree Ali

11

15

105

14

Nikbakht M. Hassan

10

13½

106½

15

Haftani Qasem

2

12½

17½

102

16

Arman M. Reza

2

10½

14½

88½

17

MollaAhmadi Kazem

2

13

101

18

Zareei Ali

2

8

11½

88

19

Zaree Erfan

1

11

14

95

20

Allahverdi Vahid

1

10½

13½

56