تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور چهارم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
سه شنبه 15 بهمن 1387

دور چهارم جام سیمرغ

سه شنبه 15 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز

سفید

امتیاز

امتیاز

سیاه

1

Shariat Saeid

3

3

Moradi Mostafa

2

Armineh Mohammad

2

3

Ebrahimian Javad

3

Palangdel M. Taqi

2

2

Mahdizadeh Mahdi

4

Bigdeli Mahdi

2

2

Haftani Qasem

5

MollaAhmadi Kazem

1

Mohebbi Alireza

6

Shariati Hamidreza

1

Chavoshi S. Saeid

7

Rostami Rouhollah

1

1

Mowlavi Mohammad

8

Nikbakht M. Hassan

½

1

Arman M. Reza

9

Zaree Ali

½

1

Zaree Erfan

 

Zareei Ali

0

 

Bye