تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور سوم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
دوشنبه 14 بهمن 1387

دور سوم جام سیمرغ

دوشنبه 14 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز سفید امتیاز امتیاز سیاه
1 Moradi Mostafa 2 2 Armineh Mohammad
2 Ebrahimian Javad 2 2 Panangdel M. Taqi
3 Shariat Saeid 2 1 Allahverdi Vahid
4 Mowlavi Mohammad 1 1 Bigdeli Mahdi
5 Arman M. Reza 1 1 Mahdizadeh Mahdi
6 Mohebbi Alireza 1 1 Shariati Hamidreza
7 Chavoshi S. Saeid 1 1 Haftani Qasem
8 Rostami Rouhollah 0 1 Zaree Erfan
9 Nikbakht M. Hassan 0 0 Zaree Ali
10 MollaAhmadi Kazem 0 0 Zareei Ali