تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - فتوای حضرت امام (ره)
هیأت شطرنج استان قم

فتواى تاریخى امام خمینى

حضرت امام خمینى( قدس سره) در تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال ۱۳۶۷ در پاسخ به استفتاء انجام شده در مورد شطرنج، این ورزش فكرى را، كه در حال حاضر فاقد جنبه قمارگونه است، را آزاد اعلام نمودند. 

 

فتوای حضرت امام (ره)